Slik melder du inn reklamasjoner

Reklamasjonsskjema

Det er ulike årsaker til at man kan mangle varer på levering. Sjekk derfor følgeseddel før du melder inn reklamasjoner via vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at reklamasjonsfristen er på 24 timer.

Manko

Datostempel og produksjonsnummer

Dersom varen er oppført blant varene på følgeseddelen, men mangler, er det viktig å følge disse punktene ved innmelding gjennom vårt kontaktskjema.

  • Kundenummer
  • Leveringsdato
  • Produktnavn eller artikkelnummer
  • Antall i stk.

Lekkasje eller kvalitetsfeil

Har du fått varer som lekker eller har avvikende smak/konsistens? Følg disse punktene ved innmelding gjennom vårt kontaktskjema.best før-dato + klokkeslett

  • Kundenummer
  • Leveringsdato
  • Produktnavn eller artikkelnummer
  • Antall i stk.
  • Produksjonsnummer/klokkeslett
  • Holdbarhetsdato

Varer ikke levert

Dersom varen er oppført på følgeseddel under «varer ikke levert» betyr det at varen er strøket og ikke fakturert.

Varer ikke levertVaren finnes ikke på følgeseddel 

Dersom varen ikke er registrert på følgeseddel er den ikke registrert ved bestilling.

Ta kontakt med kundeservice ved spørsmål. Telefon 513 71 513, tastevalg 2, eller ks@tine.no