Generelt om TINEs ansvar for digitale produkter

TINE Gruppen (heretter «TINE») tilbyr digitale produkter (for eksempel nettsider, app’er og e-handelsløsninger) som er eid, utviklet og forvaltet av TINE og TINEs datterselskaper. En lang rekke av disse digitale produktene tilbyr vi gratis, og vi vil derfor tydeliggjøre de vilkårene vi tilbyr disse produktene under.

TINE er et norsk selskap, og bruken av våre digitale produkter er derfor omfattet av norsk lov. Ved en eventuell tvist knyttet til bruken TINEs digitale produkter er det Norge som er verneting.

Vi jobber hele tiden for å gi deg gode brukeropplevelser når du bruker de digitale produktene våre. For å få dette til samler vi inn noe data om deg og det digitale brukermønsteret ditt. Ved å bruke de digitale produktene, godtar du samtidig at vi innhenter disse dataene. 

TINEs ansvar

TINEs digitale produkter vil til enhver tid være gjenstand for videreutvikling og revisjon. Du vil derfor kunne oppleve at de digitale produktene våre endrer seg. Så langt det er praktisk mulig, vil vi i TINE informere deg i forkant når vi planlegger å fjerne eller legge ned noen av våre digitale produkter. Dette gjelder også ved større endringer der dine forventninger til funksjonalitet eller brukeropplevelse vil endres i stor grad.

Våre digitale produkter tilbys basert på beste innsats. Det betyr at TINE ikke gir garantier med tanke på oppetid eller tilgjengeligheten til våre digitale produkter, med mindre dette er eksplisitt uttrykt i vilkårene til det digitale produktet det gjelder.

Vi i TINE vil anstrenge oss for at informasjonen og dataene du finner i våre digitale produkter skal være så korrekte som mulig. Det vil imidlertid kunne inntreffe feil og mangler i dataene våre, eller at informasjonen du finner i våre digitale produkter er utdatert, unøyaktig eller ufullstendig. TINE påtar seg ikke noe ansvar for slike feil.

Våre digitale produkter kan inneholde lenker til andre digitale produkter og tjenester som er utenfor TINEs kontroll. TINE kan ikke garantere at innholdet i slike lenker er korrekt, relevant, aktuelt eller fullstendig.

TINE er ikke ansvarlig for noen skade, inkludert men ikke begrenset til direkte, indirekte, tilfeldige, konsekvensielle eller spesielle skader som måtte oppstå fra bruken av, eller ikke-tilgjengeligheten til, TINEs digitale produkter.

Henvisning til produkter, prosesser eller tjenester fra andre selskaper eller personer, eller bruken av bransje, firma, eller juridisk person i TINEs digitale produkter, er kun ment som informasjon og innebærer ingen godkjennelse, anbefaling eller støtte fra TINEs side.

Ditt ansvar

Som bruker av TINEs digitale produkter er det ditt ansvar å holde deg oppdatert på vilkårene våre; de kan endre seg. Ved å bruke TINEs digitale produkter, godtar du samtidig vilkårene som er beskrevet her. Merk at det kan finnes egne tilleggsvilkår for enkelte av de digitale produktene våre.

Du har et ansvar for å bruke TINEs digitale produkter til det de er ment til, og ikke til andre formål. TINEs digitale produkter og innholdet i dem er underlagt opphavsrett.

Dersom du som forbruker ønsker å bruke noe av det innholdet – inkludert oppskrifter – du finner i de digitale produktene våre, er du velkommen til det. Dette er imidlertid under forutsetning av at du refererer til at du har funnet innholdet hos oss.

Oppskrifter og bilder i tilknytning til disse kan ikke brukes til annet formål, uten samtykke fra TINE.

Du har ansvar for å holde nettleseren og annet utstyr du bruker til å gå inn på våre digitale produkter, oppdatert. Dersom du ikke gjør det, kan brukeropplevelsen bli annerledes enn tiltenkt – og i enkelte tilfeller kan du oppleve at du ikke får tilgang til hele eller deler av de digitale produktene våre.